معاون وزیرتعاون:

ورود تعاونی ها به بورس حتمی است

تهران - معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون گفت: ورود تعاونی ها به بورس حتمی است و وزارت تعاون به طور جدی این موضوع را تا تحقق كامل پیگیری می كند.

'عبدالمجید غریب رضا'روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از برگزاری نشست مشترك وزارت تعاون با سازمان بورس برای فراهم كردن زمینه‎ لازم برای ورود تعاونی‎ها به بازاربورس خبر داد و گفت: امكان ایجاد یك تابلوی جداگانه برای فعالیت‌های بورسی تعاونی ها در دست بررسی است و این امر به طور حتم محقق می شود.
وی تاكید كرد سازمان بورس تاكنون آمادگی پذیرش تعاونی ها در بازار سرمایه این بخش را نداشت كه با برگزاری نشست های متعدد با مسئولان این سازمان ،امكان ایجاد یك تابلوی جداگانه برای بخش تعاون در دست بررسی است.
معاون وزیر تعاون سپس تصریح كرد بدنبال پیگیری ها و مذاكراتی كه با سازمان بورس در رابطه با فراهم شدن شرایط و امكان ورود تعاونی ها به بورس انجام شده است، مباحث دیگری از لحاظ شكلی و نحوه عرضه سهام تعاونی ها و انجام معاملات نیز مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.
غریب رضا با تاكید بر ادامه برگزاری این نشست ها و جلسات برای توجیه مسئولان سازمان بورس در ضرورت ورود تعاونی ها به بازار این بخش، بیان كرد: فراهم كردن شرایط ورود سرمایه های عظیم مردمی به بورس و گسترش فعالیت‌های تعاونی در كشور از سیاست های اصلی وزارت تعاون به شمار می آید و امیدواریم تا در قالب برنامه پنجم توسعه این امكان ایجاد شود.
معاون وزیر تعاون تاكید كرد در حال حاضر در بورس دیدگاه مثبتی برای ورود تعاونی ها به بورس بوجود آمده كه این موضوع می تواند زمینه مطلوبی را برای بررسی ورود تعاونی ها به تابلوهای بورسی و یا ایجاد یك تابلوی ویژه برای این بخش فراهم كند.
معاون وزیر تعاون با بیان اینكه در شرایط فعلی برخی شرایط بورس با فعالیت تعاونی ها انطباق ندارد، گفت: این كار نیازمند كارشناسی‌های بیشتر، بسترسازی مناسب و برگزاری نشست های مشترك در آینده است.