دبیر اتاق تعاون استان اصفهان:
اساسنامه تشكل‌های اقتصادی باید بر پایه سمن‌ها باشد

خبرگزاری فارس: دبیر اتاق تعاون استان اصفهان گفت: اساسنامه شبكه تشكل‌های اقتصادی استان اصفهان باید بر پایه اصول سازمان‌های مردم نهاد (سمن) تدوین شود.

حبیب‌الله بهرامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به دومین نشست شبكه تشكل‌های اقتصادی استان اصفهان بیان داشت: جای این چنین تشكل‌های اقتصادی در استان اصفهان خالی است.
وی افزود: ‌باید همفكری‌های اقتصادی استان اصفهان در یك مكان مشخصی صورت بگیرد كه پس از آن نشست‌ها، نتیجه مصوبات این جلسه اقتصادی به مسئولان استان اصفهان ارجاع شود.
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان ادامه داد: برخی از تشكل‌های اقتصادی در استان اصفهان با حرارت بسیار زیادی ایجاد شده اما این جلسات در زمان‌های بعد به دلایلی تداوم نداشته و منحل شده است.
وی تصریح كرد:‌ شبكه تشكل‌های اقتصادی در استان اصفهان باید به گونه‌ای كار خود را آغاز كند كه هم در حال حاضر و هم در آینده همچنان جذابیت و وارستگی خود را داشته باشد.
بهرامی افزود: اساسنامه این شبكه اقتصادی باید بر مبنای اصول سازمان‌های مردم نهاد (سمن)، تدوین شود تا اینكه بتواند مسیر هموارتری را برای به ثبت رساندن این تشكل اقتصادی طی كند.
وی تاكید كرد: این تشكل اقتصادی باید دارای پشتیبان بسیار قدرتمندی باشد تا بتواند با آسودگی به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهد.
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان اظهار داشت: بهتر است دوره نخست مدیریت این تشكل اقتصادی به ‌صورت یك ساله بوده كه با ارزیابی اعضا و ارزشیابی آنها در این نشست اقتصادی، مسیر تشكل دوره‌ها به سال‌های بیشتری ارتقا یابد.
به گزارش فارس جلسه سوم نشست شبكه تشكل‌های اقتصادی استان اصفهان در نیمه دوم تیرماه سال جاری به منظور تصویب اساسنامه این شبكه اقتصادی برگزار می‌شود.