فرهمند به مهر خبر داد:

احداث 20نیروگاه کوچک تعاونی در کشور/ ورود تعاون به باشگاه‌داری

معاون وزیر تعاون از برنامه ریزی و تلاش برای احداث 20 نیروگاه کوچک تعاونی در کشور طی سال جاری خبر داد و گفت: از دیگر عرصه های جدیدی که بزودی امکان حضور تعاونی ها در آنها فراهم می شود، باشگاه‌داری است.

 وهاب فرهمند در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای حمایت های وزارت تعاون برای ورود تعاونی ها به عرصه های جدید سرمایه گذاری خبر داد و گفت: یکی از این زمینه ها فراهم کردن امکان سرمایه گذاری تعاونی ها به منظور ایجاد نیروگاه های کوچک است.

وی تصریح کرد: وظیفه وزارت تعاون در این بخش بستر سازی و تسهیل سرمایه گذاری تعاونی ها در حوزه های مختلف از جمله احداث نیروگاه های کوچک است.

معاون تشکیل، توسعه و نظارت بر تعاونی های وزارت تعاون، اظهار داشت: کاری که توسط وزارت تعاون صورت می گیرد تلاش برای شروع سرمایه گذاری تعاونی ها در بخش های مختلف است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، افزود: به همین منظور در سال جاری و در بخش مربوط به احداث نیروگاه ها، تا ظرفیت احداث 20 نیروگاه کوچک را با 50 درصد آورده متقاضی و استفاده از اعتبارات توانمندسازی تعاونی ها دنبال می کنیم.

فرهمند با تاکید بر اینکه هنوز برای این منظور از سوی تعاونی ها درخواستی دریافت نشده است، بیان داشت: وزارت تعاون از طریق نشست های تخصصی و همایشی که اخیرا به این منظور برگزار کرده است، نتایج را در اختیار استان ها قرار خواهد داد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، اظهار داشت: البته در این زمینه از متقاضیان حضور در پروژه های جدید سرمایه گذاری بخش تعاون هم دعوت به عمل می آوریم تا در این ارتباط با همکاری وزارت تعاون با عرصه های جدید سرمایه گذاری آشنا شوند.

وی در خصوص دعوت از تعاونی ها به سرمایه گذاری در عرصه های مختلف دیگر علاوه بر احداث نیروگاه های کوچک به تعاونی های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: همچنین ورود تعاونی ها به عرصه های جدیدی مانند صنایع هوانوردی، ورزش و باشگاه داری و حضور در بخش های مختلف دیگر نیز مطرح است.