معاون وزیرتعاون:

بودجه امسال تعاونی ها بیش از هزار میلیارد تومان است

تهران - معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون اعلام كرد: امسال هزار و 300 میلیارد تومان بودجه و اعتبار برای تعاونی ها در نظر گرفته شده است كه باید از محل فروش بنگاه های دولتی به این بخش اختصاص یابد.

'عبدالمجید غریب رضا' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا افزود: قانون بودجه سال جاری حدود هزار و 300 میلیارد تومان بودجه و اعتبار برای تعاونی ها در خصوص واگذاری به بخش تعاون از محل فروش شركت های دولتی در نظر گرفته كه باید از محل فروش بنگاه های دولتی به تعاونی ها اختصاص یابد.
وی افزود: تاكنون تنها مبلغ ناچیزی به بخش تعاون اختصاص یافته است كه پیگیر این موضوع هستیم تا بتوانیم در شورای عالی واگذاری آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به تعاونی ها را اصلاح كنیم.
غریب رضا ادامه داد: وزارت تعاون موضوع حضور تعاونی ها در خصوصی سازی و تحقق سهم آنان از این بخش را به صورت كارشناسی در سازمان خصوصی سازی دنبال می كند و امیدواریم تا بتوانیم زمینه را برای ورود تعاونی ها به این عرصه فراهم كنیم.
معاون وزیر تعاون سپس متذكر شد در حال حاضر سازو كارهایی كه در موضوع خصوصی سازی پیش بینی شده منطبق با خصوصیات بخش تعاون نیست بنابراین باید زمینه های ورود مردم و استفاده از پس اندازهای خرد آنها در جریان اقتصاد فراهم و این موضوع در آئین نامه های مختلف طرح شود.
وی در ارتباط با موضوع واگذاری سهام ترجیحی، بیان داشت: در ماده 20 قانون مطرح شده تا سهام ترجیحی كارخانجات واگذار شود ولی لازم است تا در این ارتباط سازمان خصوصی سازی برنامه ریزی دیگری ارائه كند زیرا با وجود اینكه در تبصره این ماده اولویت واگذاری سهام ترجیحی با تعاونی ها است اما تفسیر سازمان خصوصی سازی به گونه است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون افزود: البته در این زمینه بحث های كارشناسی بسیاری انجام شده است و توانسته ایم تا مسئولان سازمان خصوصی سازی را متقاعد كنیم تا عبارتی را كه در قانون به صورت جنبی در مورد سهام ترجیحی آمده در مورد تعاونی نیز انجام شود.