رئیس کمیسیون صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون استان اصفهان:

در شرایط پساتحریم، فضا بسیار امید بخش شده است.


رئیس کمیسیون صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون استان اصفهان: در شرایط موجود فضا بسیار امید بخش و اعتماد آفرین شده و درب ها جلوی پای فعالان اقتصادی گشوده شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان اصفهان، علی شهبازی در جلسه مورخ 94/11/5 کمیسیون تخصصی فرش دستباف، صنایع دستی و گردشگری این اتاق گفت: با توجه به شروع اجرایی برجام و شرایط پیش آمده در فضای سیاسی اقتصادی کشور و فراهم شدن تسهیلات برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی شایسته است مشخص کنیم ما در بخش تعاون چه شیوه های جدید و ابداعاتی را برای فعال تر شدن و پیشرفت کار خودمان و رونق اقتصادی کشور باید داشته باشیم.

شهبازی افزود: با توجه به نقش اثر بخشی که امروز اتاق تعاون استان در مجامع مختلف تصمیم گیری اقتصادی دارد، کمیسیونهای اتاق می توانند بعنوان اتاق فکر و بهترین مشاور هیأت رئیسه ایفای نقش نمایند.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان گفت: شرایط حاضر اقتضاء می کند که با برنامه حرکت کنیم و برنامه ما بر مبنای یک تفکر و اصول تدوین شده باشد. در دوران تحریم، فرش و مواد اولیه تولید و صادرات بسیار آسیب دید و هم صنایع دستی و گردشگری ما بیش از هر امر دیگری با مشکل مواجه بوده و خساراتی را متوجه اقتصاد کشور کرد. باید بگویم به دلیل عقبه تاریخی، در همه مشاجرات و درگیریهای گذشته، فرش دستخوش مسائل سیاسی بوده و لذا فرش قبل از اقتصادی بودن بک مسئله سیاسی بوده است.

رئیس کمیسیون صنایع دستی و گردشگری در ادامه گفت: در اصفهان ما هم قطب فرش دستباف هستیم، هم قطب صنایع دستی و هم قطب گردشگری و در حقیقت اصفهان در هر سه شاخه یک برند جهانی است. لذا مسئولیت ما در این مقطع بسیار حساس است.

در این جلسه محمد طاهری عضو هیأت رئیسه و دبیر اتاق نیز گزارشی از کمیسیون فرش و صنایع دستی و گردشگری کشور و همچنین دیدار فعالان اقتصادی غیردولتی کشور با رئیس جمهور و هیأت دولت در سالن اجلاس سران در تهران ارائه نمود. وی با اشاره به سخنان رئیس محترم اتاق تعاون ایران در نشست مذکور اظهار داشت: فعالین اقتصادی غیردولتی و تعاونی انتظار دارند دولت پشتیبان و حامی آنها در عرصه های تولید و صادارت باشد. تعاون در دیگر کشورها موفق بوده و این شیوه اقتصادی به عدالت نزدیک تر و و با روح اقتصاد مقاومتی سازگار است. تخصیص چند بانک برای پشتیبانی این بخش و تقویت آنها یک ضرورت است.

طاهری افزود: انگیزه تشکیل کمیسیونها، احصاء مشکلات تعاونیها و پیگیری و انتقال آن به دستگاه های اجرائی و جریان اصلاح قوانین و بخشنامه ها بویژه در شورای گفتگو است. چون اتاق ها در قانون، بعنوان پارلمان بخش غیردولتی و بعنوان مشاور سه قوه معرفی شده اند.

در ادامه جلسه، اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را بیان داشتند:

باباصفری مدیرعامل تعاونی فرش دستباف اصفهان:  با توجه به تعریف تعاون ضروری است که طبق تعامل و هماهنگی بین سه بخش فرش، صنایع دستی و گردشگری خدمات متقابل داشته باشیم و مشکلات همدیگر را با تقویت متقابل حل کنیم. برای ایجاد انگیزه خرید در توریسم بیائیم خط تولید فرش و یا صنایع دستی را در معرض بازدید آنها قراردهیم و اتحادیه ها بستر را فراهم کنند و شرکت ها و تعاونیهای گردشگری برای این کار برنامه داشته باشند که قطعاً در رونق کار طرفین اثر بخش خواهد بود.

مسیبی مدیرعامل تعاونی فرش دستباف درچه : تولید به دست ما و در اختیار ماست ولی اختیار فروش و نهایتاً سودآوری آن در بازار است. پیشنهاد می شود از طرف اتحادیه ها مجموعه ای تحت عنوان نمایشگاه دائمی که تولید فرش و صنایع دستی همچنین موزه ی تخصصی ایجاد کنیم که گردشگر بدون واسط برای خرید از مرکز اصلی که تولید کنندگان ایجاد کرده اند بازدید داشته باشد و خرید خود را انجام بدهد و هم در کنار آن بتواند حتی از خط تولید و فرآیند تولید بازدید داشته باشد

نصر مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف شهری: لازم است با توجه به شرایط سختی که در تحریم پشت سر گذاشتیم دولت به تولیدکنندگان فرش کمک کند و آنها را مورد پشتیبانی قرار دهد. در کشور با توجه به شرایط فرش نیاز داریم که یک متولی فرش داشته باشیم.

انصاری پور تولید کننده فرش و صنایع دستی: معضل اصلی ما امروز نداشتن متد خاص است که نیاز بازار را برای تولید به ما بدهد. اگر از طریق کمیسیون و اتحادیه یک هماهنگی در این خصوص بشود و نیاز بازار جهانی به تولید کنندگان داده شود آنگاه فرش ما می تواند در عرصه رقابت خود را نشان بدهد و در بافنده نیز انگیزه ایجاد کند.

براهیمی مدیرعامل تعاونی خدمات گردشگری: اولین بحث در خصوص گردشگری در پسا تحریم ایجاد بستر مناسب برای سرویس دهی مناسب از جهات مختلف به گردشگر از یک طرف و از طرف دیگر اطلاع رسانی و انعکاس خدمات به دنیا در فضای مجازی است که لازم است با هماهنگی همه قسمت ها و اعضاء در جلسات کمیسیون بررسی و یک سایت مخصوص این موضوع راه اندازی شود .

نصرالهی : امروز ایران امن ترین موقعیت را برای پذیرش گردشگر دارد. چنانچه با مباحث حاشیه ایجاد دردسر نشود که بعضاً این رفتارها منجر به زدگی و فرار گردشگری می شود.

روی برندهایمان باید کار کنیم، نیاز بازارهای هدف را از حیث سلیقه در رنگ، شکل و سایز و بسته بندی باید شناسایی کنیم. ما امکان و جاذبه فراوان داریم باید بستر را فراهم کنیم و تبلیغات لازم را از طریق فضای مجازی در دنیا برای معرفی جاذبه هایمان و بدست گرفتن بازار در مقابل رقبا داشته باشیم. امروز اینترنت بزرگترین بستر است و متقاضی اگر بشناسد با اشتیاق انتخاب می کند.

در این جلسه مقرر گردید مطالعات اولیه در خصوص موارد ذیل انجام گیرد :

1-   تشکیل نمایشگاه متمرکز

2-   ایجاد کانال اطلاع رسانی در تلگرام به منظور اطلاع رسانی توسط اتحادیه گردشگری

3-   ایجاد سایت مشترک و تولید محتوا با زبانهای مختلف