پرتال جامع بخش تعاون کشور تأسیس می شود

http://www.icccoop.ir/upload/modules/iContent2/Files/2520.png
دکتر محمد باقر ظهراب بیگی مشاور اتاق تعاون ایران در امور مطالعات راهبردی ، در مورد طرح پرتال جامع بخش تعاون کشور توضیحاتی ارائه نمود.

طرح پرتال جامع بخش تعاون کشور، طرحی جامع و کامل و راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ملزم بر فراهم سازی زیرساخت های نرم افزاری منجر به تحقق پروژه تجارت الکترونیک در سطوح ملی و بین المللی ملزم بر برقراری اتوماسیون اداری، توسعه مراودات و تعاملات، بازاریابی و بازارسنجی و نگه داشت بازار، ارائه خدمات نمایشگاه مجازی و مشاوره برای اعضاء می باشد که برای نخستین بار در سال 1388 در اتاق تعاون ایران مطرح و به منظور جلب و جذب مشارکت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری و بیمه تعاون و وزارت تعاون در سال 1389 بیزینس پلان مقدماتی آن ارائه گردید.
گذر زمان و عدم حصول اجماع نظر تصمیم گیران و دست اندرکاران منتج به تحقق پروژه سبب رکود در اجرای طرح تا اواسط سال 1393 گردید که با ورود دکتر محمدصادق مفتح طرح این پروژه و اجرای آن مجدد در دستورکار قرار گرفت و برای دومین بار رسانه ای شد.
خوشبختانه در دولت فعلی حسب عنایت و توجه و هوشمندی معاونت تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی شدن این طرح دردستورکار متولیان امر و تصمیم گیران قرار گرفت که حسب تشکیل کنسرسیومی متشکل از شرکت های پیش رو در حوزه IT و ارتباطات کشور پروژه وارد فاز اجرایی شد.
پرتال جامع بخش تعاون (پنجره واحد) که با رویکرد تسهیل و توسعه روابط بین بنگاه های اقتصادی شاغل در حوزه تعاون با یکدیگر و ارکان نظارتی و حاکمیتی و عملیاتی در بالادست و پایین دست طراحی و در حال حاضر زیرساخت های اجرای این طرح فراهم شده است.
ثبت شرکت تعاونی سهامی عام هفتا (هم افزایی فناوری تعاونیهای ایران) متشکل از کنسرسیوم شرکت های عضو، اتاق تعاون ایران، بانک توسعه تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جایگاه حاکمیتی و نظارتی، مراحل مقدماتی ثبت را طی می کند و در آستانه ثبت قرار دارد.
به محض قطعی شدن فرآیند ثبت شرکت به منظور جلب و جذب مشارکت کلیه فعالان اقتصادی شاغل در حوزه تعاون با اولویت اتحادیه های سراسری تعاونیهای کشور فراخوان مشارکت انجام و همراهی و اهتمام کلیه تعاونیهای کشوردرغنابخشیدن به این مهم انجام و زمینه مشارکت آنها در پروژه فراهم خواهد شد.
حسب تفاهم نامه منعقده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ کنسرسیوم مجری عهده دار راه اندازی پورتال جامع بخش تعاون از طریق یک پروتکل واحد می باشد.
لازم به ذکر است؛ شرکت های آسیاکام ، شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد، اتاق تعاون ایران، بانک توسعه تعاون و شرکت آریا همراه اول و شرکت توسن و اخیراً شرکت فناب اعضای کنسرسیوم تشکیل و راه اندازی پرتال جامع بخش تعاون هستند.
به منظور هدایت هدفمند و برخورداری از رهنمودها و تطبیق سیاست های جاری تا تحقق پروژه، شورای سیاستگذاری متشکل از نمایندگان وزارت تعاون "مهندس کلانتری"، اتاق تعاون ایران "دکتر عظیمی"، بانک توسعه تعاون "مهندس نجمی" و شرکت آسیاکام دکتر "بوترابی" و مشاورانی از صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون "دکتر حسین نژاد" و تعاونی پیشگامان کویریزد "مهندس قمی" در رأس کنسرسیوم مجری تشکیل و فعال شد که بر کلیه تصمیمات و سیاست های اجرایی کنسرسیوم مجری اشراف دارند.
شرکت توسن در بخش بازار الکترونیک (B2B)، پیشگامان کویر یزد در حوزه باشگاه تعاونگران، شرکت آسیاکام در بخش تولید محتوا و اخبار و مدیریت سامانه و بانک توسعه تعاون حسب مأموریت و ظرفیت های دراختیار مسئولیت تراکنش های مالی پروژه را عهده دار خواهند بود که تمامیت این پروژه بنابر تمهیدات اندیشیده شده و برابر با شأن اتاق تعاون ایران به جهت اهمیت اطلاعات و نوع مدیریت سیستمی این شبکه تجاری باید ذیل مدیریت و منطبق با سیاست های راهبردی و توسعه ای بخش تعاون با محوریت اتاق تعاون یران به عنوان رکن بالادستی و غیردولتی تعاون و ملزم به پاسخگویی در قبال ارکان بالادستی نظام، اجرایی خواهد بود.
از آنجاکه مشارکت یا دخالت دولت در بدنه اجرایی شرکت های تعاونی به خصوص سهامی عام مغایر قانون و قابل پذیرش نیست ولو به بهانه حفظ و صیانت از منافع دولت، مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها وظیفه نظارت های عالیه و کلی را عهده دار خواهد بود و سهامدار شرکت تعاونی هفتا (سهامی عام) نمی تواند باشد.
مگر اینکه؛ وزارت تعاون طی یک توافق نامه یا تفاهم نامه در چارچوب مشخص بین شرکت تعاونی هفتا و مجموعه دولتی برای دریافت خدمات مورد نیاز درخواست ارائه دهد که بعد از شور و بررسی منوط به تأمین نظر اعضاء می توان در خصوص آن تصمیم گیری کرد.
حداقل بودجه مورد نیاز برای این پروژه در فاز نخست بالغ بر 50 میلیارد ریال و در بلند مدت به جهت الزام در ورود به بورس با اخذ مجوزهای لازم حدود 200 میلیارد ریال برآورد شده است که بخشی از طریق کنسرسیوم مجری و هیأت مؤسس شرکت در دست تأسیس هفتا و مابقی بالغ بر 58% از طریق اعلام فراخوان و مشارکت اتحادیه های تعاونی و تعاونی ها تأمین خواهد شد.
البته لازم به ذکر است که؛ استفاده از نقطه نظر تبدیل این پورتال به یک پورتال (پنجره واحد) که بر روی سایت www.etaavoni.ir منعکس شده قطع به یقین این حق را به دولت خواهد داد که هم به لحاظ نظارتی مدیریتی حتی در اجرای پروژه مداخله داشته باشد.
از سویی نمایندگان دولت مدعی هستند که؛ در حمایت از این پورتال می تواند مجوزهایی را صادر کند که این شرکت قدرت برگزاری دوره های مختلف و صدور غالب مجوزها در ارتباط با تعاونیها را دارا باشد که منجر به تسهیل روابط با اتحادیه ها و تعاونی ها و مدیریت بخش خواهد شد.
با این حساب معتقدم اگر؛ دولت نگاهش به این پروژه را تغییر داده و به پورتال جامع بخش تعاون نقش و مأموریت اپراتوری بدهد، بالطبع با گرفتن ضمانت های کافی می تواند نسبت به رفع دغدغه های خود و واسپاری عینی امور به بخش غیردولتی حسب سیاست های قانون اصل 44 اقدام نماید.
حقیقت چیزی جز این نیست که؛ دولت هیچگونه مجوزی مبنی بر سرمایه گذاری را در شرکت ندارد و نباید در بحث های مدیریتی و اجرایی ورود داشته باشد.
تنها امتیاز پرتال به دولت این خواهد بود که در قالب قرارداد با دولت، تبادل خدمات و امتیاز داشته باشیم.