برگزاری پنجمین دوره تجلیل از فعالان و پیش کسوتان بخش تعاونی

بنابر اعلام خانه تعاونگران ایران، مرکز مذکور در نظر دارد پنجمین دوره تجلیل از فعالان و پیشکسوتان بخش تعاونی ( نشان عالی تعاون ) را در سال جاری برگزار نماید. لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت  خانه تعاونگران به آدرس www.taavongaran.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.