استاندار اصفهان خطاب به بخش غیر دولتی اقتصاد تاکید کرد:
بخش غیر دولتی باید در ارتباط با مردمی کردن اقتصاد مقاومتی، ایده، برنامه و طرح های مورد نظر را تدوین و ارائه نمایددکتر رسول زرگرپور اظهارداشت: مردمی کردن اقتصاد مقاومتی به بخش غیر دولتی محول شده است و این بخش باید در ارتباط این موضوع ، ایده ، برنامه و طرح تدوین و ارائه نمایید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، دکتر رسول زرگرپور در نشست اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی ، اتاق تعاون و اتاق اصناف و مدیران کل دستگاه های اجرایی که پیرامون مردمی کردن اقتصاد مقاومتی به مدت سه ساعت برگزار گردید، اظهارداشت: این جلسه اولین جلسه ای است که سه رکن اصلی اقتصاد غیر دولتی استان در کنار مدیران اجرائی قرار می گیرند و تصمیم گیری می کنند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی (صنعت ، معدن ، تجارت وکشاورزی) جایگاه ویژه ای در اقتصاد استان دارد و یکی از ارکان اصلی و اساسی برای بخش غیر دولتی می باشد ، افزود: از طرفی مقام معظم رهبری نیز بر فعالیت بخش تعاون عنایت ویژه ای دارند و اصناف نیز در فرهنگ ما بعنوان حبیب خدا در نظر مردم جایگاه بالایی دارند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه این جلسه برای اولین بار در استان اصفهان برگزار شده است، گفت: با توجه به ظرفیت و پتانسیل های اصفهان اقدامات نو و پایلوت باید از این استان آغاز شود.
وی به تشریح فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی در خصوص اقتصاد مقاومتی در ادوار گذشته پرداخت و گفت‌: در آن زمان برخی اقتصاد مقاومتی را یک مکتب و برخی یک رویکرد می دانستند و برخی از آن بعنوان یک برنامه و سیاست یاد می کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که اقتصاد مقاومتی یک رویکرد است و شاخص های آن احصا گردید.
زرگرپور با اشاره به اینکه ما اقتصاد مقاومتی را در یک محیط دانشگاهی و علمی با دید کاملا باز تجزیه تحلیل نمودیم، گفت: در ادامه، این سیاست ها در ۲۴ محور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و مبنایی برای فعالیت ها قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در سال ۹۴ پیگیری جدی توسط دولت در این خصوص صورت گرفت، اظهارداشت: ‌با توجه به فرمان مقام معظم رهبری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و برنامه های دوازده گانه ی ملی اقتصاد مقاومتی توسط دولت ابلاغ و سپس سیاست ها، اهداف و باید ها و نباید ها تعریف شد.
استانداراصفهان افزود: اقتصاد مقاومتی سه وظیفه ی اصلی ایجاد رشد پویا، بهبود شاخص ها و دستیابی به اهداف سند چشم انداز را بر عهده دارد.
وی یادآور شد: در ادامه اقتصاد مقاومتی به ۵ رویکرد اساسی تقسیم شد که شامل درونزایی اقتصاد، برونگرایی اقتصاد، عدالت بنیان بودن، دانش بنیان بودن و مردمی کردن اقتصاد است.
مدیرارشد استان تصریح کرد: دولت اقتصاد را در سه بخش فعال کردن واحدهای تولیدی با بسته ی حمایتی و کارگروه تسهیل و ...، واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی که شامل واگذاری اقتصادی ترین پروژه ها به بخش خصوصی و برنامه های اجرایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ادامه می دهد.
وی با بیان اینکه در استان اصفهان برش استانی برنامه های ملی وزارتخانه ها احصا شده است ، گفت: اگر برنامه های خارج از برنامه های ملی در استان امکان اجرا دارد باید ارائه شود و موانع قانونی اقتصاد مقاومتی هم به مرکز اعلام شود تا حل و فصل گردد.
رسول زرگرپور دو موضوع را در اقتصاد مقاومتی مهم خواند و تشریح کرد: ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی به صدا و سیما محول شده است و قرار است این سازمان الگو را به بقیه ی رسانه ها ارائه نماید و دیگری مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است که به بخش غیر دولتی محول شده است.
استانداراصفهان خطاب به حاضرین در جلسه گفت: ما شدیداً نیازمندیم که شما بعنوان بخش غیر دولتی در ارتباط با مردمی کردن این نوع اقتصاد ، ایده ها، برنامه ها و طرح ها را تدوین و ارائه نمایید.
رسول زرگرپور به با بیان اینکه مردم سه نقش اساسی در اقتصاد دارند، گفت: ‌مردم نقش ایده پردازی و طرح، سرمایه گذاری و نقش مصرف کننده را دارند و مدیران باید توجه کنند که با چه مکانیزمی فکر و ایده ی مردم را جذب کنند و الگوی مصرف را تعیین کنند و باید از این فرصت، ‌بخش غیردولتی نهایت استفاده را داشته باشد.
زرگرپور با بیان اینکه اگر در کشور و استان امید وجود نداشته باشد و به آینده خوشبین نباشیم به هیچ وجه نمی توانیم موفق شویم، گفت: درصورتی که مردم ناامید شوند همکاری و مشارکت نخواهند داشت و باید مواظب باشیم که شرایط ناامیدی را نشر و بسط ندهیم و در ارائه ی گزارشات ، ضمن بیان مشکلات ، به نوعی اعلام شود که ایجاد ناامیدی در جامعه نکند.
گفتنی است در این جلسه مدیران کل امور مالیاتی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، و رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف و اتاق تعاون به بیان نظرات خود در خصوص مردمی کردن اقتصاد مقاومتی پرداختند.